Tagged: featured

0

वेब संसार बदल्ने ७ मुख्य वेभसाइटहरु

यी ती वेभसाइट हुन जुन छैन भने आज इन्टरनेट र जीवनको कल्पना गर्न कठिन छ। जो कुनै व्यक्तिले पनि एक पटक इन्टरनेटको प्रयोग गरेको छ भने उसले यी सबै वा यसमध्ये अधिकांश साइटमा ब्राउज...

0

[How To] Life Tips

Life Tips to make your daily job easy. Here are few of the life tips those are going to help you on your daily life. How to save printer ink? Whenever possible, print in Times...

1

Internet Service Provider in Nepal

The internet service provider or data service provider is doing good business these days as everything is done through communication services these days, starting from procurement, order tickets, processing work and business, academic, and...

0

[Tutorial] Host .np Domain On PHP Host Along With Blogger

Hi everybody! I am here with another tutorial about how to host your website yourdomain.com.np on any PHP web host along with Google Blogger like blog.yourdomain.com.np. You have previously learned about hosting your website...

0

[Tutorial] सितैमा डोमेन नेम(.np) कसरी पाऊने?

यो मेरो दोस्रो लेख हो येस ब्लोग्मा। म अन्य थुप्रै साईटहरु चलाऊछु तर मैले सितैमा सितैमा डोमेन नेम(.np) कसरी पाऊने भन्ने बारे मा लेखेको यो पहिलो पटक हो। हामी थुप्रै साईटहरु अवलोकन गर्छै र...